Fotoalbum

Merkur

Månen og jorden

Mars

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptun

Pluto

Mellem Glyngøre og Durup har jeg lavet en planetsti af granitskulpturer. Stien mellem Glyngøre og Durup er ca. 6 km lang. Den starter ved havnen i Glyngøre og ender på torvet i Durup. Granitstenene er lavet ud fra størrelsesforholdene 1:1000000000.